🕓 Пон – Пет: 07:30 – 20:00 | Саб: 07:30 – 13:30

📞 023220505 | 078262220

ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ЛАКТОЗА -ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ДИЈАГНОСТИКА

J

Интолеранцијата на лактоза е “модерна”состојба со која се соочуваат се повеќе луѓе во светот и која има се поголема преваленца на светско ниво, особено во латинска Америка, Азија и Африканскиот континент. Фреквенцијата на интолерантност на лактоза варира од 2% во Скандинавија, до 20-40% кај белите популации во Централна Европа и Соединетите Американски Држави,  53 % кај Мексиканците, а во југоисточните делови на Азија достигнува од 80-100 %.

Што значи интолеранција на лактоза!

Оваа состојба се дефинира како недостаток на ензимот лактаза, како автономно рецесивно нарушување, кое резултира со намалена способност на интестиналните клетки да ја обработат лактозата до глукоза и галактоза заради физиолошкиот пад во активноста на ензимот лактаза и оваа состојба е попозната како интолеранција на лактоза. Преку истражувања потврдена е корелацијата помеѓу −13910 T/C генетската варијанта и биохемиски докажаната дефициенција на лактаза, преку истражувања на биопсиски земен интестинален материјал.

Исто така, до интолеранција на лактоза може да дојде при инфекција на цревата и некои други воспалителни процеси, каде што по терапија настанува повлекување на симптомите на интолеранција.

Меѓу другото постои поголема инциденца на појава на интолеранција на лактоза кај луѓето кои боледуваат од целијакија

Од голема важност е да се направи јасна дистинкција помеѓу интолеранција на лактоза и алергија  на млечни производи, кои се имунолошка реакција на нашиот организам на одредени состојки и се испитуваат на друг начин, и покрај тоа што можеби симптомите да се идентични.

 

Која е целта на ова испитување!

Интолеранцијата на лактоза ја сочинуваат сет од симптоми поврзани со конзумацијата на млеко и млечни производи, заради неможноста да се дигестира дисахаридот лактоза. Целта на генотпизирањето и одлуката за оваа анализа не е само за потврда на интолеранцијата, доколку пациентот има симптоми, туку и правилна насока и правилна диета кај луѓе кои имаат тегоби, но не се од лактоза. Со тоа би се спречила непотребната елиминација на млеко и млечни производи, а со тоа и константниот недостаток на нутритиенти како калциум и протеини кои и тоа како можат да бидат клучни во некои фази од животот, како на пример кај деца во раст или жени во менопауза.

Абдоминалните симптоми по конзумација на млеко кај лицата кои имаат дефициенција на лактаза варираат од умерен до силен дискомфорт предизвикан од абдоминални болки, подуеност или дистензија, дијареа, констипација, но најчесто се игнорирани заради фактот што лактозата не е единствен причинител на гастроинтестинални тегоби.

Интолеранција на лактоза Причини, симптоми и дијагностика!

Real time PCR метода за дијагностика

Постојат голем број полиморфизми поврзани со метаболички нарушувања и истите можат да се детектираат со Real-Time PCR. Откривањето на генотипот е важно за евалуација на влијанието на генетската позадина врз постоечкиот клинички наод или за да се одредат шансите за развој на некоја болест. Китот за интолеранција на лактоза REAL-TIME PCR Genotyping Kit служи за детекција и генотипизација на полиморфизмите поврзани со наследната интолеранција на лактоза.

 

Генетски тест за интолеранција на лактоза

Генетскиот тест кој го анализира нуклеотидниот полиморфизам (SNP) C/T-13910 е поедноставен, неинвазивен и подобар избор затоа што ги исклучува симптомите на интолеранција на лактоза како дијареа и абдоминални болки затоа што се работи од крв. Постои одлична корелација помеѓу генотипизацијата на C/T-13910 и тестот за толеранција на лактоза како gold standard, па затоа оваа анализа треба да биде избор при суспектна малабсорпција на лактоза.

Тестот се прави со посебна претходна подготовка, односно последниот оброк треба да биде внесен 8 часа пред земањето примерок, со земање на повеќекратни примероци ид крв и претходен внес на подготвена течност, исклучиво од страна на стручен тим во лабораторија и под наздор.

Во Генеа лабораторија овој тест е достапен по цена од 2.000 ден, користејќи најсовремена техника, метода и опрема.

За повеќе информации и консултации, нашиот тип е достапен на 023220 505 и на 078 26 22 20.