Како да се подготвите пред лабораториски испитувања

hospital-g529ffc28b_1920

Доаѓањето во лабораторија понегаш е стресно, но она што е од клучно значење е имањето во предвид на сите фактори кои можат да придонесат кон евентуални отстапувања. За таа намена, освен што е битна консултација со Вашиот матичен доктор, неопходна е и соработка со тимот на лаборанти пред земање на примерокот. За повеќе од лабораториските […]