АНАЛИЗИ

Дијагностичка лабораторија: хематолошки, биохемиски и имунолошки анализи.

Дијагностичката биохемиска лабораторија водена од специјалист по медицинска биохемија изработува голем број на хематолошки, биохемиски и имунолошки анализи во кои спаѓаат крвна слика, електролитен статус, метаболизам на железо, хормони, тумор маркери и уште многу други. Во истата се спроведува надворешна контрола на резултатите, како дел од програмата PREVECAL. Анализите кои не се работат во нашата лабораторија и држава се праќаат во соработничка лабораторија во Германија.

Молекуларна лабораторија: со real-time PCR метода

Молекуларната лабораторија е опремена со најсовремената опрема за изработка на генетски, вирусни и бактериски анализи со real-time PCR метода. На молекуларно ниво може да се одреди присуство/отсуство на одреден патоген, како и мутации во одредени гени.

Анализа Цена (мкд)
ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС
Диф. крвна сликаПрочитај повеќе за анализата200
СедиментацијаКако да се подготвам?100
Железо серумПрочитај повеќе за анализата150
ФеритинКако да се подготвам?700
ТрансферинКако да се подготвам?700
ТИБСКако да се подготвам?400
УИБСКако да се подготвам?150
Вит Б12Како да се подготвам?1600
ПРОТЕИНСКИ СТАТУС
Албумин Прочитај повеќе за анализата100
Вк. протеиниКако да се подготвам?100
Вкупни глобулиниКако да се подготвам?300
Пакет (вк.пр₊алб₊гло)Како да се подготвам?250
Билирубин вкупен Прочитај повеќе за анализата100
Билирубин директКако да се подготвам?100
Билирубин некоњуг.Како да се подготвам?150
Билирубин (вк₊дир₊некоњ.)Како да се подготвам?350
ЛИПИДЕН СТАТУС
Вкупен холестеролКако да се подготвам?100
ХДЛ холестеролКако да се подготвам?150
ЛДЛ холестеролКако да се подготвам?200
ХДЛ+ЛДЛКако да се подготвам?300
ТриглицеридиКако да се подготвам?100
Аполипопротин А-IКако да се подготвам?500
Аполипопротин ВКако да се подготвам?500
Липопротеин (а)Како да се подготвам?500
Пакет (АпоАI+АпоВ+(а))Како да се подготвам?1150
ГЛУЦИДЕН СТАТУС
Глукоза серумКако да се подготвам?100
ИнсулинКако да се подготвам?850
Ц-пептидКако да се подготвам?850
HbA1CКако да се подготвам?650
ОГТТКако да се подготвам?500
Инсулин ОГТТКако да се подготвам?2550
ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ
Уреа серумКако да се подготвам?100
Креатинин Прочитај повеќе за анализата100
Креатинин клиренсКако да се подготвам?300
Acidum uricum серумКако да се подготвам?100
ГФР (гломеруларна филтрација)Како да се подготвам?300
ЕНЗИМСКИ СТАТУС
Алкална фосфатазаКако да се подготвам?100
γ-GTКако да се подготвам?150
AST Прочитај повеќе за анализата100
ALT Прочитај повеќе за анализата100
ɑ-амилазаКако да се подготвам?200
LDHКако да се подготвам?150
CPKКако да се подготвам?150
Кисела фосфатазаКако да се подготвам?120
ЛипазаКако да се подготвам?350
ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС
Na (натриум)Како да се подготвам?120
К (калиум)Како да се подготвам?120
Са (калциум) (прочитај повеќе)Како да се подготвам?120
Са++ (јонизиран)Како да се подготвам?200
Р (фосфор)Како да се подготвам?120
Мg (магнезиум)Како да се подготвам?120
Сl (хлориди)Како да се подготвам?120
Cu (бакар во серум)Како да се подготвам?600
Zn (цинк)Како да се подготвам?450
ЛактатиКако да се подготвам?120
pH на крвКако да се подготвам?120
БикарбонатиКако да се подготвам?150
УРИНАРЕН СТАТУС
Преглед на урина и седиментКако да се подготвам?100
МикроалбуминКако да се подготвам?400
Уринарни протеиниКако да се подготвам?400
Уринарни протеини (24ч)Како да се подготвам?400
Глукоза уринаКако да се подготвам?100
УреаКако да се подготвам?120
КреатининПрочитај повеќе за анализата120
Acidum uricumКако да се подготвам?100
ɑ-амилазаКако да се подготвам?200
ЦИТОЛОШКИ АНАЛИЗИ
Периферна размаскаКако да се подготвам?450
Еозинофили (нос и искашлок)Како да се подготвам?450
Спермограм (прочитај повеќе)Прочитај повеќе за анализата1500
Боење ретикулоцити во периф.крвКако да се подготвам?800
РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ
АндростендионКако да се подготвам?900
17-ОН прогестеронКако да се подготвам?900
DHEA-SO4 (dehidroepiandroster. sulfat)Како да се подготвам?900
Естрадиол Е2 (прочитај повеќе)Прочитај повеќе за анализата700
ЕстриолКако да се подготвам?800
Free Estriol E3Како да се подготвам?1200
FSH Прочитај повеќе за анализата700
Β-HCG квант.Како да се подготвам?500
LH Прочитај повеќе за анализата700
Прогестерон (PRG)Прочитај повеќе за анализата700
Пролактин (PRL) (прочитај повеќе)Прочитај повеќе за анализата700
SHBG (sex hormone binding globu.)Како да се подготвам?950
Тестостерон (TST)Како да се подготвам?700
AMH (Anti-Mullerian) Прочитај повеќе за анализата4000
PLGFКако да се подготвам?2500
sVEGF-R1Како да се подготвам?2500
РЕПРОДУКТИВНИ ТЕСТОВИ
TORCH Прочитај повеќе за анализата3500
ToC (Toxopl. IgG и IgM; CMV IgG и IgM) Прочитај повеќе за анализата2500
PRISKA 1,2,3Како да се подготвам?3800
АДРЕНАЛНИ И ПИТУИТАРНИ ХОРМОНИ
ACTHКако да се подготвам?900
КортизолКако да се подготвам?900
МетанефринКако да се подготвам?1800
IGF-1Како да се подготвам?1500
ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА
TSH 3rd genКако да се подготвам?700
Free T3Како да се подготвам?700
Total T3Како да се подготвам?700
Free T4Како да се подготвам?700
Total T4Како да се подготвам?700
Thyroglobulin-TGКако да се подготвам?700
Anti-TG AbКако да се подготвам?1100
Anti-TPO AtКако да се подготвам?1100
Тироидни хормони пакет (TSH, FT4, antiTPO)Како да се подготвам?2000
СРЦЕВА ФУНКЦИЈА
Тропонин IКако да се подготвам?800
hsCRPКако да се подготвам?800
Ck-MBКако да се подготвам?450
КОСКЕНА ФУНКЦИЈА
Intact PTHКако да се подготвам?850
Vitamin DКако да се подготвам?1500
CalcitoninКако да се подготвам?850
ТУМОР МАРКЕРИ
AFP Како да се подготвам?950
CA 15-3 (BR-MA)Како да се подготвам?850
CA 19-9 (GI-MA)Како да се подготвам?1000
CA 125 (OM-MA)Како да се подготвам?800
CA 72-4Како да се подготвам?1000
S-100Како да се подготвам?1600
PAP (прост.кисела фосф.)Како да се подготвам?800
PSAКако да се подготвам?800
fPSAКако да се подготвам?800
сооднос fPSA/totalКако да се подготвам?100
Пакет fPSA+PSA+сооднос Како да се подготвам?1700
СЕАКако да се подготвам?850
Cyfra 21-1Како да се подготвам?2000
НЕ-4 Како да се подготвам?1750
Roma (CA125+HE-4) Како да се подготвам?2650
ИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ
Imunoglobulin IgGКако да се подготвам?400
Imunoglobulin IgAКако да се подготвам?400
Imunoglobulin IgMКако да се подготвам?400
C3Како да се подготвам?400
C4Како да се подготвам?400
α-1-antitrypsinКако да се подготвам?450
β-2-microglobulinКако да се подготвам?850
CaeruloplasminКако да се подготвам?550
TransferrinКако да се подготвам?700
ASO Како да се подготвам?300
CRP Прочитај повеќе за анализата300
RFКако да се подготвам?300
hsCRPКако да се подготвам?800
AFA (anti β-2 GP1 IgG)Како да се подготвам?1300
ANA -комплет 13 поединечни антителаКако да се подготвам?3500
Anti Gliadin IgG (целијакија)Како да се подготвам?700
Anti Gliadin IgA (целијакија)Како да се подготвам?700
Трансглутаминазни антитела IgAКако да се подготвам?1000
Трансглутаминазни антитела IgAКако да се подготвам?1000
Трансглутаминазни антитела IgGКако да се подготвам?850
Anti Cardiolipin IgMКако да се подготвам?700
Anti Cardiolipin IgGКако да се подготвам?700
Anti Cardiolipin IgAКако да се подготвам?700
Anti Annexin V IgMКако да се подготвам?800
Anti Annexin V IgGКако да се подготвам?800
Anti Prothrombin ScreenКако да се подготвам?800
Anti Phosphatidyl InositolКако да се подготвам?800
Anti Phosphatidyl Serin IgGКако да се подготвам?800
Anti b2 GP-1 IgMКако да се подготвам?700
Anti b2 GP-1 IgAКако да се подготвам?800
Anti Intrinsic FactorКако да се подготвам?800
Anti InsulinКако да се подготвам?800
Anti-спермални антителаКако да се подготвам?1200
ANCA Screen hsКако да се подготвам?800
p-ANCA (Anti MPO Myeloperoxidase)Како да се подготвам?700
c-ANCA (Anti-Proteinase-3 Cytoplasmic)Како да се подготвам?700
ХЕМОСТАЗА
PT-протромбинско времеКако да се подготвам?400
TrombotestКако да се подготвам?500
аPTT-актив. парц. тромб.времеКако да се подготвам?400
ТТ-тромбинско времеКако да се подготвам?400
FibrinogenКако да се подготвам?400
D-dimerКако да се подготвам?800
Време на крварењеКако да се подготвам?300
Време на коагулацијаКако да се подготвам?300
Protein-SКако да се подготвам?1500
Protein-CКако да се подготвам?1500
AntithrombinКако да се подготвам?2000
Lupus Anticoagulant ScreenКако да се подготвам?2000
Lupus Anticoagulant ConfirmКако да се подготвам?1500
Fibrin monomerКако да се подготвам?2000
АЛЕРГИИ
Алер. панел - 20алергениКако да се подготвам?2300
2 алергиски панелаКако да се подготвам?4300
Специфичен алергенКако да се подготвам?750
Total IgEКако да се подготвам?700
ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХРАНА
Интол. храна (90 типови храна)Како да се подготвам?9600
Ген. тест за интол. лактозаКако да се подготвам?3300
ПАКЕТ АНАЛИЗИ
ЛУ1 без упат од матичен доктор (KS, Sed, Fe, Glu, Chol, Tg, Urea, Cret, AST, ALT, урина)Како да се подготвам?250
Пакет за трудници (KS, Fe, Glu, урина)Како да се подготвам?200
Тироидни хормони пакет (TSH, FT4, antiTPO)Како да се подготвам?2000
Пакет за деца (KS, CRP)Како да се подготвам?400
МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА
HPV типизација со Real-time PCR (18 високо ризични типови: 31,35, 16, 52, 33, 68, 45, 82, 51, 18, 39, 58, 66, 26, 53, 59, 56, 73 и 3 нискоризични типови: 6,11, 44)Како да се подготвам?3600
STD 3 Panel (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis)Како да се подготвам?2900
STD 9 Panel (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum/parvum, Gardnerella vaginalis, Herpes simplex ½)Како да се подготвам?5000
Тест за интолеранција на лактоза со Real time PCRКако да се подготвам?2000
Детекција на респираторни патогени со Real time PCR (33 патогени)Како да се подготвам?5900
Детекција на Chlamydia trachomatisКако да се подготвам?1500
Детекција на Neisseria gonorrhoeaeКако да се подготвам?1500
МИКРОБИОЛОШКИ АНАЛИЗИ
*Микробиолошките анализи се работат во соработка со друга лабораторија.
Земањето на примерок може да се направи и во нашата лабораторија
Брис од грлоКако да се подготвам?250
Брис од носКако да се подготвам?250
ПАКЕТ Брис од грло+носКако да се подготвам?350
Брис од нос за Аdenovirus, RSV, Influenza A и БКако да се подготвам?1000
ПАКЕТ брис грло+нос+CandidaКако да се подготвам?600
Брис од уста/јазикКако да се подготвам?350
Спутум/искашлокКако да се подготвам?700
ПАКЕТ Брис од грло+нос+спутумКако да се подготвам?1000
Брис уста/јазик за CandidaКако да се подготвам?350
Брис за CandidaКако да се подготвам?350
Брис од окоКако да се подготвам?400
ПАКЕТ Брис од очи бактериолошки (Л+Д)Како да се подготвам?600
Брис од увоКако да се подготвам?650
ПАКЕТ Брис од уши бактериолошки (Л+Д)Како да се подготвам?900
ПАКЕТ Брис од грло+нос +уво Л/ДКако да се подготвам?900
ПАКЕТ Брис од грло+нос+уши (Л+Д)Како да се подготвам?1200
Брис од кожаКако да се подготвам?500
Брис од вулваКако да се подготвам?650
Брис ректален/перинеален за Streptococcus gr B (GBS)Како да се подготвам?500
Брис од вагинаКако да се подготвам?900
Брис од цервиксКако да се подготвам?900
ПАКЕТ брис вагина+цервикс(бактериолошки)Како да се подготвам?1500
Брис генитален за Chl. trach.Како да се подготвам?700
Брис генитален за Mycoplasma/UreaplasmaКако да се подготвам?800
Урина/сперма за Mycoplasma/ UreaplasmaКако да се подготвам?800
ПАКЕТ Брис - генитален за Chl. trachomatis + Mycoplasma/Ureaplasma (NUM+ID+AB)Како да се подготвам?1400
ПАКЕТ Брис (вагина+цервикс) бактериолошки + брис за Chl. trachomatis + Mycoplasma / UreaplasmaКако да се подготвам?2300
ПАКЕТ Брис од уретра + брис за Chl. trachomatis + Mycoplasma/UreaplasmaКако да се подготвам?1900
Гинеколошки ПАКЕТ: брис од вагина, цервикс AB + Mycoplasma/Ureaplasma + Chl. Trachomatis + Urinokultura so ABКако да се подготвам?2600
Андролошки ПАКЕТ: брис за Mucoplasma /Ureaplasma + Chl. Trachomatis + Trichomonas vaginalisКако да се подготвам?1700
ПАКЕТ Уретрални брисеви: Брис бактериолошки со AB, Брис за Mycoplasma / Ureaplasma (NUM+ID+AB), Брис за Chlamydia Тrachomatis, Уринокултура со АB, Спермокултура со ABКако да се подготвам?3000
Уролошки ПАКЕТ 1: брис од уретра со AB + Chl. Trachomatis + spermokultura со ABКако да се подготвам?1900
Уролошки ПАКЕТ 2: Брис од уретра за Mycoplasma/ Ureaplasma (NUM+ID+AB) Брис од уретра за Chlamydia Тrachomatis Уринокултура со АBКако да се подготвам?1700
Уролошки ПАКЕТ 3: Брис од уретра со AB Брис за Chlamydia Тrachomatis Спермокултура со AB Уринокултура со ABhttps://genea.mk/wp-content/uploads/2020/08/KakoDaSePodgotvam-1.pdfКако да се подготвам?2300
Брис од препуциум/глансКако да се подготвам?600
Уролошки ПАКЕТ 4: Брис од уретра со АB + спермокултура со АB + Уринокултура со АBКако да се подготвам?1700
Уринокултура (NUM+ID+AB)Како да се подготвам?350
Брис/исцедок за Trichomonas vaginalisКако да се подготвам?400
Уринa за Candida (NUM+ID+AM)Како да се подготвам?350
Брис за Herpes simplexКако да се подготвам?1000
Брис од уретра (ID+AB)Како да се подготвам?900
Спермокултура (NUM+ID+AB)Како да се подготвам?900
Копрокултура (ID+AB)Како да се подготвам?800
Фецес/ректален брис за Candida (ID)Како да се подготвам?400
Фецес за Clostridium difficile (Токсин А и Б)Како да се подготвам?800
Фецес за Helicobacter pyloriКако да се подготвам?750
Фецес за паразити и протозоиКако да се подготвам?1000
Фецес за Rota Virus (ID)Како да се подготвам?500
Фецес за Rota + Adeno virus (ID)Како да се подготвам?800
Антиген на Legionella во уринаКако да се подготвам?500
Хемокултура аеробна + анаеробна (ID+AB)Како да се подготвам?1500
Бактериолошко испитување на вода (ID)Како да се подготвам?900
Биолошка контрола на стерилизатори (ID)Како да се подготвам?350
Испитување работни површини (ID)Како да се подготвам?350
Анализа Цена (мкд)
ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС
Диф. крвна сликаПрочитај повеќе за анализата200
СедиментацијаКако да се подготвам?100
Железо серумПрочитај повеќе за анализата150
ФеритинКако да се подготвам?700
ТрансферинКако да се подготвам?700
ТИБСКако да се подготвам?400
УИБСКако да се подготвам?150
Вит Б12Како да се подготвам?1600
ПРОТЕИНСКИ СТАТУС
Албумин Прочитај повеќе за анализата100
Вк. протеиниКако да се подготвам?100
Вкупни глобулиниКако да се подготвам?300
Пакет (вк.пр₊алб₊гло)Како да се подготвам?250
Билирубин вкупен Прочитај повеќе за анализата100
Билирубин директКако да се подготвам?100
Билирубин некоњуг.Како да се подготвам?150
Билирубин (вк₊дир₊некоњ.)Како да се подготвам?350
ЛИПИДЕН СТАТУС
Вкупен холестеролКако да се подготвам?100
ХДЛ холестеролКако да се подготвам?150
ЛДЛ холестеролКако да се подготвам?200
ХДЛ+ЛДЛКако да се подготвам?300
ТриглицеридиКако да се подготвам?100
Аполипопротин А-IКако да се подготвам?500
Аполипопротин ВКако да се подготвам?500
Липопротеин (а)Како да се подготвам?500
Пакет (АпоАI+АпоВ+(а))Како да се подготвам?1150
ГЛУЦИДЕН СТАТУС
Глукоза серумКако да се подготвам?100
ИнсулинКако да се подготвам?850
Ц-пептидКако да се подготвам?850
HbA1CКако да се подготвам?650
ОГТТКако да се подготвам?500
Инсулин ОГТТКако да се подготвам?2550
ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ
Уреа серумКако да се подготвам?100
Креатинин Прочитај повеќе за анализата100
Креатинин клиренсКако да се подготвам?300
Acidum uricum серумКако да се подготвам?100
ГФР (гломеруларна филтрација)Како да се подготвам?300
ЕНЗИМСКИ СТАТУС
Алкална фосфатазаКако да се подготвам?100
γ-GTКако да се подготвам?150
AST Прочитај повеќе за анализата100
ALT Прочитај повеќе за анализата100
ɑ-амилазаКако да се подготвам?200
LDHКако да се подготвам?150
CPKКако да се подготвам?150
Кисела фосфатазаКако да се подготвам?120
ЛипазаКако да се подготвам?350
ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС
Na (натриум)Како да се подготвам?120
К (калиум)Како да се подготвам?120
Са (калциум) (прочитај повеќе)Како да се подготвам?120
Са++ (јонизиран)Како да се подготвам?200
Р (фосфор)Како да се подготвам?120
Мg (магнезиум)Како да се подготвам?120
Сl (хлориди)Како да се подготвам?120
Cu (бакар во серум)Како да се подготвам?600
Zn (цинк)Како да се подготвам?450
ЛактатиКако да се подготвам?120
pH на крвКако да се подготвам?120
БикарбонатиКако да се подготвам?150
УРИНАРЕН СТАТУС
Преглед на урина и седиментКако да се подготвам?100
МикроалбуминКако да се подготвам?400
Уринарни протеиниКако да се подготвам?400
Уринарни протеини (24ч)Како да се подготвам?400
Глукоза уринаКако да се подготвам?100
УреаКако да се подготвам?120
КреатининПрочитај повеќе за анализата120
Acidum uricumКако да се подготвам?100
ɑ-амилазаКако да се подготвам?200
ЦИТОЛОШКИ АНАЛИЗИ
Периферна размаскаКако да се подготвам?450
Еозинофили (нос и искашлок)Како да се подготвам?450
Спермограм (прочитај повеќе)Прочитај повеќе за анализата1500
Боење ретикулоцити во периф.крвКако да се подготвам?800
РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ
АндростендионКако да се подготвам?900
17-ОН прогестеронКако да се подготвам?900
DHEA-SO4 (dehidroepiandroster. sulfat)Како да се подготвам?900
Естрадиол Е2 (прочитај повеќе)Прочитај повеќе за анализата700
ЕстриолКако да се подготвам?800
Free Estriol E3Како да се подготвам?1200
FSH Прочитај повеќе за анализата700
Β-HCG квант.Како да се подготвам?500
LH Прочитај повеќе за анализата700
Прогестерон (PRG)Прочитај повеќе за анализата700
Пролактин (PRL) (прочитај повеќе)Прочитај повеќе за анализата700
SHBG (sex hormone binding globu.)Како да се подготвам?950
Тестостерон (TST)Како да се подготвам?700
AMH (Anti-Mullerian) Прочитај повеќе за анализата4000
PLGFКако да се подготвам?2500
sVEGF-R1Како да се подготвам?2500
РЕПРОДУКТИВНИ ТЕСТОВИ
TORCH Прочитај повеќе за анализата3500
ToC (Toxopl. IgG и IgM; CMV IgG и IgM) Прочитај повеќе за анализата2500
PRISKA 1,2,3Како да се подготвам?3800
АДРЕНАЛНИ И ПИТУИТАРНИ ХОРМОНИ
ACTHКако да се подготвам?900
КортизолКако да се подготвам?900
МетанефринКако да се подготвам?1800
IGF-1Како да се подготвам?1500
ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА
TSH 3rd genКако да се подготвам?700
Free T3Како да се подготвам?700
Total T3Како да се подготвам?700
Free T4Како да се подготвам?700
Total T4Како да се подготвам?700
Thyroglobulin-TGКако да се подготвам?700
Anti-TG AbКако да се подготвам?1100
Anti-TPO AtКако да се подготвам?1100
Тироидни хормони пакет (TSH, FT4, antiTPO)Како да се подготвам?2000
СРЦЕВА ФУНКЦИЈА
Тропонин IКако да се подготвам?800
hsCRPКако да се подготвам?800
Ck-MBКако да се подготвам?450
КОСКЕНА ФУНКЦИЈА
Intact PTHКако да се подготвам?850
Vitamin DКако да се подготвам?1500
CalcitoninКако да се подготвам?850
ТУМОР МАРКЕРИ
AFP Како да се подготвам?950
CA 15-3 (BR-MA)Како да се подготвам?850
CA 19-9 (GI-MA)Како да се подготвам?1000
CA 125 (OM-MA)Како да се подготвам?800
CA 72-4Како да се подготвам?1000
S-100Како да се подготвам?1600
PAP (прост.кисела фосф.)Како да се подготвам?800
PSAКако да се подготвам?800
fPSAКако да се подготвам?800
сооднос fPSA/totalКако да се подготвам?100
Пакет fPSA+PSA+сооднос Како да се подготвам?1700
СЕАКако да се подготвам?850
Cyfra 21-1Како да се подготвам?2000
НЕ-4 Како да се подготвам?1750
Roma (CA125+HE-4) Како да се подготвам?2650
ИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ
Imunoglobulin IgGКако да се подготвам?400
Imunoglobulin IgAКако да се подготвам?400
Imunoglobulin IgMКако да се подготвам?400
C3Како да се подготвам?400
C4Како да се подготвам?400
α-1-antitrypsinКако да се подготвам?450
β-2-microglobulinКако да се подготвам?850
CaeruloplasminКако да се подготвам?550
TransferrinКако да се подготвам?700
ASO Како да се подготвам?300
CRP Прочитај повеќе за анализата300
RFКако да се подготвам?300
hsCRPКако да се подготвам?800
AFA (anti β-2 GP1 IgG)Како да се подготвам?1300
ANA -комплет 13 поединечни антителаКако да се подготвам?3500
Anti Gliadin IgG (целијакија)Како да се подготвам?700
Anti Gliadin IgA (целијакија)Како да се подготвам?700
Трансглутаминазни антитела IgAКако да се подготвам?1000
Трансглутаминазни антитела IgAКако да се подготвам?1000
Трансглутаминазни антитела IgGКако да се подготвам?850
Anti Cardiolipin IgMКако да се подготвам?700
Anti Cardiolipin IgGКако да се подготвам?700
Anti Cardiolipin IgAКако да се подготвам?700
Anti Annexin V IgMКако да се подготвам?800
Anti Annexin V IgGКако да се подготвам?800
Anti Prothrombin ScreenКако да се подготвам?800
Anti Phosphatidyl InositolКако да се подготвам?800
Anti Phosphatidyl Serin IgGКако да се подготвам?800
Anti b2 GP-1 IgMКако да се подготвам?700
Anti b2 GP-1 IgAКако да се подготвам?800
Anti Intrinsic FactorКако да се подготвам?800
Anti InsulinКако да се подготвам?800
Anti-спермални антителаКако да се подготвам?1200
ANCA Screen hsКако да се подготвам?800
p-ANCA (Anti MPO Myeloperoxidase)Како да се подготвам?700
c-ANCA (Anti-Proteinase-3 Cytoplasmic)Како да се подготвам?700
ХЕМОСТАЗА
PT-протромбинско времеКако да се подготвам?400
TrombotestКако да се подготвам?500
аPTT-актив. парц. тромб.времеКако да се подготвам?400
ТТ-тромбинско времеКако да се подготвам?400
FibrinogenКако да се подготвам?400
D-dimerКако да се подготвам?800
Време на крварењеКако да се подготвам?300
Време на коагулацијаКако да се подготвам?300
Protein-SКако да се подготвам?1500
Protein-CКако да се подготвам?1500
AntithrombinКако да се подготвам?2000
Lupus Anticoagulant ScreenКако да се подготвам?2000
Lupus Anticoagulant ConfirmКако да се подготвам?1500
Fibrin monomerКако да се подготвам?2000
АЛЕРГИИ
Алер. панел - 20алергениКако да се подготвам?2300
2 алергиски панелаКако да се подготвам?4300
Специфичен алергенКако да се подготвам?750
Total IgEКако да се подготвам?700
ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХРАНА
Интол. храна (90 типови храна)Како да се подготвам?9600
Ген. тест за интол. лактозаКако да се подготвам?3300
ПАКЕТ АНАЛИЗИ
ЛУ1 без упат од матичен доктор (KS, Sed, Fe, Glu, Chol, Tg, Urea, Cret, AST, ALT, урина)Како да се подготвам?250
Пакет за трудници (KS, Fe, Glu, урина)Како да се подготвам?200
Тироидни хормони пакет (TSH, FT4, antiTPO)Како да се подготвам?2000
Пакет за деца (KS, CRP)Како да се подготвам?400
МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА
HPV типизација со Real-time PCR (18 високо ризични типови: 31,35, 16, 52, 33, 68, 45, 82, 51, 18, 39, 58, 66, 26, 53, 59, 56, 73 и 3 нискоризични типови: 6,11, 44)Како да се подготвам?3600
STD 3 Panel (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis)Како да се подготвам?2900
STD 9 Panel (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum/parvum, Gardnerella vaginalis, Herpes simplex ½)Како да се подготвам?5000
Тест за интолеранција на лактоза со Real time PCRКако да се подготвам?2000
Детекција на респираторни патогени со Real time PCR (33 патогени)Како да се подготвам?5900
Детекција на Chlamydia trachomatisКако да се подготвам?1500
Детекција на Neisseria gonorrhoeaeКако да се подготвам?1500
МИКРОБИОЛОШКИ АНАЛИЗИ
*Микробиолошките анализи се работат во соработка со друга лабораторија.
Земањето на примерок може да се направи и во нашата лабораторија
Брис од грлоКако да се подготвам?250
Брис од носКако да се подготвам?250
ПАКЕТ Брис од грло+носКако да се подготвам?350
Брис од нос за Аdenovirus, RSV, Influenza A и БКако да се подготвам?1000
ПАКЕТ брис грло+нос+CandidaКако да се подготвам?600
Брис од уста/јазикКако да се подготвам?350
Спутум/искашлокКако да се подготвам?700
ПАКЕТ Брис од грло+нос+спутумКако да се подготвам?1000
Брис уста/јазик за CandidaКако да се подготвам?350
Брис за CandidaКако да се подготвам?350
Брис од окоКако да се подготвам?400
ПАКЕТ Брис од очи бактериолошки (Л+Д)Како да се подготвам?600
Брис од увоКако да се подготвам?650
ПАКЕТ Брис од уши бактериолошки (Л+Д)Како да се подготвам?900
ПАКЕТ Брис од грло+нос +уво Л/ДКако да се подготвам?900
ПАКЕТ Брис од грло+нос+уши (Л+Д)Како да се подготвам?1200
Брис од кожаКако да се подготвам?500
Брис од вулваКако да се подготвам?650
Брис ректален/перинеален за Streptococcus gr B (GBS)Како да се подготвам?500
Брис од вагинаКако да се подготвам?900
Брис од цервиксКако да се подготвам?900
ПАКЕТ брис вагина+цервикс(бактериолошки)Како да се подготвам?1500
Брис генитален за Chl. trach.Како да се подготвам?700
Брис генитален за Mycoplasma/UreaplasmaКако да се подготвам?800
Урина/сперма за Mycoplasma/ UreaplasmaКако да се подготвам?800
ПАКЕТ Брис - генитален за Chl. trachomatis + Mycoplasma/Ureaplasma (NUM+ID+AB)Како да се подготвам?1400
ПАКЕТ Брис (вагина+цервикс) бактериолошки + брис за Chl. trachomatis + Mycoplasma / UreaplasmaКако да се подготвам?2300
ПАКЕТ Брис од уретра + брис за Chl. trachomatis + Mycoplasma/UreaplasmaКако да се подготвам?1900
Гинеколошки ПАКЕТ: брис од вагина, цервикс AB + Mycoplasma/Ureaplasma + Chl. Trachomatis + Urinokultura so ABКако да се подготвам?2600
Андролошки ПАКЕТ: брис за Mucoplasma /Ureaplasma + Chl. Trachomatis + Trichomonas vaginalisКако да се подготвам?1700
ПАКЕТ Уретрални брисеви: Брис бактериолошки со AB, Брис за Mycoplasma / Ureaplasma (NUM+ID+AB), Брис за Chlamydia Тrachomatis, Уринокултура со АB, Спермокултура со ABКако да се подготвам?3000
Уролошки ПАКЕТ 1: брис од уретра со AB + Chl. Trachomatis + spermokultura со ABКако да се подготвам?1900
Уролошки ПАКЕТ 2: Брис од уретра за Mycoplasma/ Ureaplasma (NUM+ID+AB) Брис од уретра за Chlamydia Тrachomatis Уринокултура со АBКако да се подготвам?1700
Уролошки ПАКЕТ 3: Брис од уретра со AB Брис за Chlamydia Тrachomatis Спермокултура со AB Уринокултура со ABhttps://genea.mk/wp-content/uploads/2020/08/KakoDaSePodgotvam-1.pdfКако да се подготвам?2300
Брис од препуциум/глансКако да се подготвам?600
Уролошки ПАКЕТ 4: Брис од уретра со АB + спермокултура со АB + Уринокултура со АBКако да се подготвам?1700
Уринокултура (NUM+ID+AB)Како да се подготвам?350
Брис/исцедок за Trichomonas vaginalisКако да се подготвам?400
Уринa за Candida (NUM+ID+AM)Како да се подготвам?350
Брис за Herpes simplexКако да се подготвам?1000
Брис од уретра (ID+AB)Како да се подготвам?900
Спермокултура (NUM+ID+AB)Како да се подготвам?900
Копрокултура (ID+AB)Како да се подготвам?800
Фецес/ректален брис за Candida (ID)Како да се подготвам?400
Фецес за Clostridium difficile (Токсин А и Б)Како да се подготвам?800
Фецес за Helicobacter pyloriКако да се подготвам?750
Фецес за паразити и протозоиКако да се подготвам?1000
Фецес за Rota Virus (ID)Како да се подготвам?500
Фецес за Rota + Adeno virus (ID)Како да се подготвам?800
Антиген на Legionella во уринаКако да се подготвам?500
Хемокултура аеробна + анаеробна (ID+AB)Како да се подготвам?1500
Бактериолошко испитување на вода (ID)Како да се подготвам?900
Биолошка контрола на стерилизатори (ID)Како да се подготвам?350
Испитување работни површини (ID)Како да се подготвам?350