Company_Broschure_V4_cover
Кликнете на сликата за да ја превземете брошурата на англиски јазик

Што е CENTOGENE?

CENTOGENE е една од најголемите генетски компании во светот, лидер на европскиот пазар и еден од глобалните лидери во генетската дијагностичка анализа на ретки наследни болести.

CENTOGENE е компанија за ретки болести насочена кон трансформација на клинички, генетски и биохемиски податоци во медицински решенија за пациентите. Со седиште во Росток, Германија и понатамошни активности во Берлин, Германија, како и Кембриџ, Масачусетс, САД, CENTOGENE е посветен во трансформацијата на науката за генетски информации во решенија и надеж за пациенти со ретки болести и нивните семејства.

CENTOGENE обезбедува целосен спектар на современи методи и технологија за анализа на човечката генетика; активни во истражувањето и развивањето на нови и иновативни производи за хуманата генетика.

Ние сме посветени на „неретки“ ретки болести со користење на нашето светско знаење на пазарот на ретки болести, разбирањето на епидемиологијата, анализата на клиничката хетерогеност на повеќе од 3800 болести и развојот на иновативни биомаркери. Врз основа на ова знаење, ние носиме рационалност во одлуките за третман и со тоа го забрзуваме развојот на нови лекови.

Посветени на подобрувањето на животот на пациентите секој ден

Ние сме посветени на трансформација на науката за генетски информации во решенија и надеж за пациентите и нивните семејства.

CENTOGENE e компанија за ретки генетски болести насочена кон трансформирање на клиничките, генетските и биохемиските податоци во медицински решенија за пациентите и се насочува во компанија која создава знаење на глобално ниво.

 

centogene-broshura
Кликнете на сликата за да ја превземете брошурата на македонски јазик

Нашата лабараторија е застапник на светски позната германска генетска лабораторија CENTOGENE во која се изработуваат генетски тестови. Тука се трансформираат клиничките и генетските податоци во медицински решенија за пациентите и фармацевтските партнери. 

  • 100 % безбеден за мајката и бебето
  • Највисокo ниво на точност
  • Тестот се прави после 10тата недела од бременоста
  • Потребен е само примерок на крв од мајката
  • Готови резултати до само 5 работни дена од прием во лабораторијата Centogene

Повеќе информации за пренаталниот тест можете да прочитате на официјалната страна.

 

Важни информации за CENTRONIPT тестот

  • Германски квалитет и највисоки стандарди.
  • Најдобрата технологија за секвенционирање Illumina.
  • Овој тест се користи за единечна и  близначка бременост, како и за IVF. 
  • Анализите можат да се работат дури и со фетална фракција под 4% (со повеќе од 1 %). Тоа се должи на користење на најдобрата технологија.
  • 100% специфичност и сензитивност на резултатите.

 

ТЕСТИРАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ НА БОЛЕСТИ