Во текот на минатата година се прилагодивме на новиот начин на живот: работа од дома, ограничување на контактите со семејството и пријателите и намалување на патувањето. Се со цел, спречување на ширењето на вирусот и заштита на нашите најблиски.

Со прецизно и рутинско тестирање, конечно можеме полека да се враќаме во нашето ново – нормално секојдневие.

Од почетокот на пандемијата, ние знаевме дека мора да реагираме со сите наши ресурси за задоволување на потребите на пациентите. Направивме посебна просторија за земање на примероци на пациенти позитивни или суспектни на Корона вирусот, со цел заштита на пациентите, нашиот персонал и секако за спречување на ширењето на овој вирус.

Наскоро почнуваме со молекуларно тестирање со real time PCR метода.

 

Што треба да знаете за лабораториските анализи доколку сте позитивни на Ковид-19 или пак, се сомневате дека сте позитивни?!

Најверодостен тест во моментот за утврдување на присуство на вирусот е PCR тест (polymerase chain reaction) методата. Примерокот за узурпирање е назофарингеален и орофарингеален брис (подлабоко земен брис од грло и нос), но вирусот исто така се детектира и во други телесни течности. Оваа метода утврдува присуство на РНК од вирусот Sars-CoV-2 на молекуларно ниво. Позитивниот резултат потврдува дека вирусот е детектиран, но не дава информација во кој стадиум е болеста.

По добивање на позитивен резулатат се препорачува да се направат лабораториски анализи за утврдување на општата состојба на организмот. Досегашните сознанија за вирусот Sars-CoV-2 е дека најмногу ги напаѓа системот за коагулација и белите дробови. Но секој организам може да реагира различно и исклучително важно е следење на целокупната сосотојба на организмот.

Лабораториски параметри кои се испитуваат се:

  • Диференцијална крвна слика – дава информации за состојбата на еритроцитите, хемоглобинот, тромбоцитите и леукоцитите;
  • Глукоза – шеќерот во крвта може да се зголеми;
  • Железо – резервите на железо во организмот опаѓаат;
  • AST и ALT – црнодробните ензими се значајни за функцијата на црниот дроб и како организмот се справува со сите лекови кои ги прима;
  • Уреа и кретинин – даваат информација за работата на бубрезите;
  • Холестерол и триглицериди – даваат информација за мастите во организмот;
  • ЛДХ (лактат дехидрогенеза) – се зголемува при оштетување на ткива и воспаленија;
  • CRP (C-реактивен протеин) и седиментација – се покачуваат при воспалителни процеси и даваат информација за степенот на воспалението;
  • Феритин дава информација за степенот на заситеност/дефицитарност на организмот со железо. При намалени концентрации на железо и хемоглобин во крвта потребно е да се испита и овој параметар, заедно со TIBC (total iron binding capacity) и UIBC (unsaturated iron binding capacity).
  • Д-димери – значаен за одредување на системот на хемостаза.

 

Доколку пациентот има хронични заболувања, потребно е да се следат и параметри поврзани со истите. Пациентите кои примаат антикоагулантна терапија препорачливо е да направат и дополнителни испитувања за хемостаза, односно протромбинско време (PT), тромбинско време (TT) и аРТТ.

Крвните анализи е треба да се направат на почетокот на болеста, како и на 4-5 дена доколку се работи за нехоспитализирани пациенти. При отстапки на некој параметар од границите на нормалата, може да се препорача и почесто следење на параметрите.

Антителата IgM почнуваат да растат после 7 дена од симптомите на болеста, додека IgG антителата својот пик го достигнуваат 5 недели од позитивниот тест за корона вирусот.

За повеќе информации за тестовите, препораки за анализи и консултации можете да закажете термин со специјалистот по медицинска биохемија.

Посветени на Вашето здравје,
ГЕНЕА Лабораторија

Пакет анализи за Covid-19 #1
КОВИД ПАКЕТ 1
 • LU1 (крвна слика, седиментација, глукоза, железо, ast, alt, уреа, креатинин, холестерол, триглицериди)
 • CRP
 • D-Dimeri

ПРОМОТИВНА ЦЕНА 1100 денари

Пакет анализи за Covid-19 #2
КОВИД ПАКЕТ 2
 • ПАКЕТ 1
 • LDH
 • FERRITIN

ПРОМОТИВНА ЦЕНА 1750 денари