ЧПП

Дали имате склучено договор со Фондот за здравство (ФЗОМ)?


За да направите лабораториски анализи кои спаѓаат на товар на ФЗОМ потребно е да земете упат од Вашиот матичен доктор и да платите партиципација. Кај нас во Генеа, за овие анализи плаќате 250 денари без да носите упат од матичниот доктор. Резултатите ќе ги добиете електронски, но секако можете повторно да нѐ посетите и да ги подигнете печатените резултати.

Дали може да дојдам со велосипед?

Ние како општествено одговорна компанија, поставивме држачи за велосипеди за сите оние кои се движат со велосипед во центарот на главниот град. Пред да оставите примерок крв, вкалкулирајте го времето за одмор од 10-15 минути доколку сте имале физичка активност, која пак може да влијае на некои лабораториски испитувања.

Дали работите за викенд?

Работното време на лабораторијата е објавено на веб страната и сите актуелни промени се евидентирани.  

Сакам да направам ХПВ типизација во Вашата лабораторија. Како да му кажам на мојот гинеколог?

Примерокот за ХПВ типизација го зема Вашиот гинеколог во текот на прегледот. Истиот може да се подигне директно од ординацијата (по договор на телефонскиот број за контакт) или пак, Вие да го донесете во лабораторија.

Сакам да направам генетски тест од портфолиото на Centogene. Како да Ве контактирам?

Генеа лабораторија е застапник за тестовите на Centogene. Подетални информации за тестовите можете да најдете на нашата веб страна како и на www.centogene.com. Контактирајте нѐ на нашите телефонски броеви или преку info@genea.mk.

Не сум сигурен/сигурна кој тест од портфолиото на Centogene е соодветен за мојата здравствена состоја, може да се консултирам со Вас?

За Генеа лабораторија е важно пациентот да ги добие анализите кои му се потребни. Консултации за тестовите може да добиете преку нашите телефонски броеви или пишете ни на info@genea.mk, оставете  контакт и очекувајте го нашиот повик. 

Дали имате склучено договор со Фондот за здравство (ФЗОМ)?


За да направите лабораториски анализи кои спаѓаат на товар на ФЗОМ потребно е да земете упат од Вашиот матичен доктор и да платите партиципација. Кај нас во Генеа, за овие анализи плаќате само партиципација но без да носите упат од матичниот доктор. Резултатите ќе ги добиете електронски, но секако можете повторно да нѐ посетите и да ги подигнете печатените резултати.

Дали може да дојдам со велосипед?

Ние како општествено одговорна компанија, поставивме држачи за велосипеди за сите оние кои се движат со велосипед во центарот на главниот град. Пред да оставите примерок крв, вкалкулирајте го времето за одмор од 10-15 минути доколку сте имале физичка активност, која пак може да влијае на некои лабораториски испитувања.

Дали работите за викенд?

Работното време на лабораторијата е објавено на веб страната и сите актуелни промени се евидентирани.  

Сакам да направам ХПВ типизација во Вашата лабораторија. Како да му кажам на мојот гинеколог?

Примерокот за ХПВ типизација го зема Вашиот гинеколог во текот на прегледот. Истиот може да се подигне директно од ординацијата (по договор на телефонскиот број за контакт) или пак, Вие да го донесете во лабораторија.

Сакам да направам генетски тест од портфолиото на Centogene. Како да Ве контактирам?

Генеа лабораторија е застапник за тестовите на Centogene. Подетални информации за тестовите можете да најдете на нашата веб страна како и на www.centogene.com. Контактирајте нѐ на нашите телефонски броеви или преку info@genea.mk.

Не сум сигурен/сигурна кој тест од портфолиото на Centogene е соодветен за мојата здравствена состоја, може да се консултирам со Вас?

За Генеа лабораторија е важно пациентот да ги добие анализите кои му се потребни. Консултации за тестовите може да добиете преку нашите телефонски броеви или пишете ни на info@genea.mk, оставете  контакт и очекувајте го нашиот повик.